Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Amtsgericht Hannover (Nemčija) 9. junija 2017 – Lutz Leupolt/TUIfly GmbH

(Zadeva C-355/17)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Amtsgericht Hannover

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Lutz Leupolt

Tožena stranka: TUIfly GmbH

S sklepom Sodišča z dne 28. maja 2018 je bila zadeva izbrisana iz vpisnika Sodišča.

____________