Language of document :

Kanne 8.6.2018 – Euroopan komissio v. Belgian kuningaskunta

(asia C-384/18)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: H. Tserepa-Lacombe ja L. Malferrari)

Vastaaja: Belgian kuningaskunta

Vaatimukset

On todettava, että Belgian kuningaskunta ei ole noudattanut direktiivin 2006/123/EY1 25 artiklan 1 kohdan ja SEUT 49 artiklan mukaisia velvoitteitaan

Belgian kuningaskunta on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Belgian kuningaskunta ei ole noudattanut direktiivin 2006/123/EY 25 artiklan 1 kohdan ja SEUT 49 artiklan mukaisia velvoitteitaan, koska (i) se on kieltänyt harjoittamasta samanaikaisesti yhtäältä kirjanpitäjän toimintaa ja toisaalta meklarin, vakuutusasiamiehen ja kiinteistönvälittäjän toimintaa tai pankki- tai rahoituslaitostoimintaa, ja (ii) on sallinut hyväksyttyjen kirjanpitäjien ja veroasiantuntijoiden ammattijärjestön (IPCF) kieltävän harjoittamasta samanaikaisesti yhtäältä kirjanpitäjän toimintaa ja toisaalta maatalous-, käsiteollista ja kaupallista toimintaa.

____________

1 Palveluista sisämarkkinoilla 12.12.2006 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/123/EY (EUVL L 376, s. 36).