Language of document :

2018. június 8-án benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Belga Királyság

(C-384/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: H. Tserepa-Lacombe és L. Malferrari meghatalmazottak)

Alperes: Belga Királyság

Kereseti kérelmek

A Bíróság állapítsa meg, hogy a Belga Királyság nem teljesítette a 2006/123/EK irányelv1 25. cikkéből és az EUMSZ 49. cikkből eredő kötelezettségeit;

a Belga Királyságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A Belga Királyság – mivel (i) megtiltotta egyrészről a könyvelő tevékenységek, másrészről pedig az alkuszi, biztosítási ügynöki, ingatlanközvetítői és minden banki vagy pénzügyi szolgáltatási tevékenység együttes gyakorlását, és mivel (ii) lehetővé tette az Institut professionnel des comptables et Fiscalistes agrées (IPCF; könyvelők és adószakértők szakmai intézménye) kamarái számára, hogy megtiltsák egyrészről a könyvelő tevékenységek, másrészről pedig minden mezőgazdasági kisüzemi és kereskedelmi tevékenység együttes gyakorlását – nem teljesítette a 2006/123/EK irányelv 25. cikkéből és az EUMSZ 49. cikkből eredő kötelezettségeit.

____________

1 A belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2006. L 376., 36. o.).