Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 5. lipnja 2018. uputio Justice de paix du troisième canton de Charleroi (Belgija) – Frank Casteels protiv Ryanair DAC, ranije Ryanair Ltd

(predmet C-368/18)

Jezik postupka: francuski

Sud koji je uputio zahtjev

Justice de paix du troisième canton de Charleroi

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Frank Casteels

Tuženik: Ryanair DAC, ranije Ryanair Ltd

Prethodna pitanja

Zahtjev za prethodnu odluku koji se odnosi na tumačenje članka 5. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 261/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. veljače 2004. o utvrđivanju općih pravila odštete i pomoći putnicima u slučaju uskraćenog ukrcaja i otkazivanja ili dužeg kašnjenja leta u polasku te o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 295/911 , glasi:

potpada li okolnost o kojoj je riječ u ovom predmetu, odnosno štrajk radnika društva za utovar u zračnoj luci polaska dotičnog leta, pod pojam „događaja” u smislu točke 22. presude od 22. prosinca 2008., Wallentin-Hermann (C-549/07, EU:C:2008:771), ili pod pojam „izvanredne okolnosti”, u smislu uvodne izjave 14. navedene uredbe, kako je protumačena presudom od 31. siječnja 2013., McDonagh (C-12/11, EU:C:2013:43), ili se ta dva pojma preklapaju;

treba li članak 5. stavak 3. Uredbe (EZ) br. 261/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. veljače 2004. o utvrđivanju općih pravila odštete i pomoći putnicima u slučaju uskraćenog ukrcaja i otkazivanja ili dužeg kašnjenja leta u polasku te o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 295/91, tumačiti na način da događaj kao što je onaj o kojem je riječ u ovom predmetu, odnosno štrajk radnika društva za utovar u zračnoj luci polaska dotičnog leta, treba smatrati događajem koji predstavlja dio redovnog obavljanja djelatnosti zračnog prijevoznika, te ga se, posljedično, ne može kvalificirati „izvanrednom okolnosti” koja zračnog prijevoznika oslobađa obveze plaćanja odštete putnicima u slučaju otkazivanja leta koji se provodi dotičnim zrakoplovom;

ako događaj kao što je onaj o kojem je riječ u ovom predmetu, odnosno štrajk radnika društva za utovar u zračnoj luci polaska dotičnog leta, treba smatrati „izvanrednom okolnošću”, treba li iz toga zaključiti da je za zračnog prijevoznika riječ o „izvanrednoj okolnosti” koju se nije moglo izbjeći niti poduzimanjem svih razumnih mjera?

treba li smatrati da je posljedica činjenice da je štrajk najavljen to da događaj kao što je onaj o kojemu je riječ u ovom predmetu, odnosno štrajk radnika društva za utovar u zračnoj luci polaska dotičnog leta, ne potpada pod pojam „izvanrednih okolnosti” u smislu članka 5. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 261/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. veljače 2004. o utvrđivanju općih pravila odštete i pomoći putnicima u slučaju uskraćenog ukrcaja i otkazivanja ili dužeg kašnjenja leta u polasku te o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 295/91?

____________

1 SL L 46, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 7., svezak 26., str. 21.)