Language of document :

2018 m. birželio 5 d. Justine de paix du troisième canton de Charleroi (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Frank Casteels / Ryanair DAC, buvusi Ryanair Ltd

(Byla C-368/18)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Justice de paix du troisième canton de Charleroi

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: Frank Casteels

Atsakovė: Ryanair DAC, buvusi Ryanair Ltd

Prejudiciniai klausimai

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą, pateiktas dėl 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 261/2004, nustatančio bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinančio Reglamentą (EEB) Nr. 295/911 , 5 straipsnio 3 dalies išaiškinimo, suformuluotas taip:

–    Ar šioje byloje nagrinėjama aplinkybė, t. y. krovinių tvarkymo bendrovės streikas lėktuvo išvykimo vietos oro uoste, patenka į sąvoką „įvykis“, kaip ji suprantama pagal 2008 m. gruodžio 22 d. Sprendimo Wallentin-Hermann (C-549/07, EU:C:2008:771) 22 punktą, ar į sąvoką „ypatinga aplinkybė“, kaip ji suprantama pagal minėto reglamento 14 konstatuojamąją dalį, kaip ši sąvoka išaiškinta 2013 m. sausio 31 d. Sprendime McDonagh (C-12/11, EU:C:2013:43), ar šios abi sąvokos sutampa?

–    Ar 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 261/2004, nustatančio bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinančio Reglamentą (EEB) Nr. 295/91, 5 straipsnio 3 dalis turi būti aiškinama taip, kad šioje byloje nagrinėjamas įvykis, t. y. krovinių tvarkymo bendrovės streikas lėktuvo išvykimo vietos oro uoste, turi būti laikomas normaliai oro vežėjo veiklai būdingu įvykiu ir todėl negali būti laikomas „ypatinga aplinkybe“, dėl kurios oro vežėjas gali būti atleistas nuo pareigos sumokėti kompensaciją keleiviams atitinkamu lėktuvu vykdomo skrydžio atšaukimo atveju?

–    Jei šioje byloje nagrinėjamas įvykis, t. y. krovinių tvarkymo bendrovės streikas lėktuvo išvykimo vietos oro uoste, laikytinas „ypatinga aplinkybe“, ar galima teigti, kad oro vežėjas šios „ypatingos aplinkybės“ nebūtų galėjęs išvengti net ir imdamasis visų pagrįstų priemonių?

–    Ar aplinkybė, kad apie streiką buvo pranešta, laikytina tokia, dėl kurios šioje byloje nagrinėjamas įvykis, t. y. krovinių tvarkymo bendrovės streikas lėktuvo išvykimo vietos oro uoste, nepatenka į sąvoką „ypatingos aplinkybės“, kaip ji suprantama pagal 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 261/2004, nustatančio bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinančio Reglamentą (EEB) Nr. 295/91, 5 straipsnio 3 dalį?

____________

1 OL L 46, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 7 sk., 8 t., p. 10.