Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Justice de paix du troisième canton de Charleroi (Belgija) 5. junija 2018 – Frank Casteels/Ryanair DAC, prej Ryanair Ltd

(Zadeva C-368/18)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Justice de paix du troisième canton de Charleroi

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Frank Casteels

Tožena stranka: Ryanair DAC, prej Ryanair Ltd

Vprašanja za predhodno odločanje

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki se nanaša na razlago člena 5(3) Uredbe (ES) št. 261/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 295/911 v katerem je navedeno:

–    ali okoliščina, ki se obravnava v tem sporu – in sicer stavka zaposlenih v družbi za ravnanje s prtljago na odhodnem letališču zadevnega leta – spada pod pojem „dogodek“ v smislu točke 22 sodbe z dne 22. decembra 2008, Wallentin-Hermann (C-549/07, EU:C:2008:771), ali pod pojem „izredne razmere“ v smislu uvodne izjave 14 navedene uredbe, glede katerega je bila podana razlaga v sodbi z dne 31. januarja 2013, McDonagh (C-12/11, EU:C:2013:43), oziroma ali se ta dva pojma prekrivata;

–    ali je treba člen 5(3) Uredbe (ES) št. 261/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 295/91 razlagati tako, da je treba dogodek, kot se obravnava v tem sporu – in sicer stavka zaposlenih v družbi za ravnanje s prtljago na odhodnem letališču zadevnega leta – šteti za dogodek, ki je neločljivo povezan z običajnim opravljanjem dejavnosti letalskega prevoznika in ga zato ni mogoče opredeliti kot „izredne razmere“, zaradi katerih je letalski prevoznik oproščen svoje obveznosti plačati odškodnino potnikom v primeru odpovedi leta zadevnega letala;

–    če je treba dogodek, kot se obravnava v tem sporu – in sicer stavka zaposlenih v družbi za ravnanje s prtljago na odhodnem letališču zadevnega leta – šteti za „izredne razmere“, ali je treba iz tega sklepati, da so to za letalskega prevoznika „izredne razmere“, ki se jim ne bi bilo mogoče izogniti, tudi če bi sprejel vse ustrezne ukrepe;

–    ali je treba dejstvo, da je bila stavka napovedana, obravnavati tako, da je njegova posledica ta, da dogodek, kakršen je obravnavani – in sicer stavka zaposlenih v družbi za ravnanje s prtljago na odhodnem letališču zadevnega leta – ne spada pod pojem „izredne razmere“ v smislu člena 5(3) Uredbe (ES) št. 261/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 295/91?

____________

1 UL L 46, str. 1.