Language of document :

Tužba podnesena 29. lipnja 2018. – Europska komisija protiv Talijanske Republike

(predmet C- 434/18)

Jezik postupka: talijanski

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnici: M. Patakia, G. Gattinara, agenti)

Tuženik: Talijanska Republika

Tužbeni zahtjev

utvrditi da je time što Komisiji nije podnijela nacionalni program za gospodarenje istrošenim gorivom i radioaktivnim otpadom, Talijanska Republika povrijedila obvezu iz članka 15. stavka 4. u vezi s člankom 13. stavkom 1. Direktive Vijeća 2011/70/Euratom od 19. srpnja 2011. o uspostavi okvira Zajednice za odgovorno i sigurno gospodarenje istrošenim gorivom i radioaktivnim otpadom1 ;

naloži Talijanskoj Republici snošenje troškova postupka.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Članak 15. stavak 4. u vezi s člankom 13. stavkom 1. Direktive Vijeća 2011/70/Euratom od 19. srpnja 2011. o uspostavi okvira Zajednice za odgovorno i sigurno gospodarenje istrošenim gorivom i radioaktivnim otpadom utvrđuje da države članice Komisiju prvi put obavješćuju o sadržaju svoga nacionalnog programa koji obuhvaća sve točke iz članka 12. te direktive, „čim prije” ali najkasnije do 23. kolovoza 2015.

Komisija smatra da iz elemenata koje je pružila Talijanska Republika u tijeku predsudskog postupka proizlazi da se navedeno obavješćivanje nije nikada dogodio, s obzirom na to da talijanska tijela nisu još podnijela Komisiji konačni tekst nacionalnog programa usvojenog za gospodarenje istrošenim gorivom i radioaktivnim otpadom.

____________

1     SL L 199, str. 48. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 28., str. 136.)