Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2018. gada 21. maijā Mytilinaios Anonymos Etairia/Omilos Epicheiriseon iesniedza par Vispārējās tiesas (piektā palāta) 2018. gada 13. marta spriedumu lietā T-542/11 RENV Alouminion tis Ellados VEAE/Eiropas Komisija

(Lieta C-332/18 P)

Tiesvedības valoda – grieķu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Mytilinaios Anonymos Etairia – Omilos Epicheiriseon (pārstāvji: N. Korogiannakis, N. Keramidas, E. Chrysafis un D. Diakopoulos, dichigori, un K. Struckmann, Rechtsanwalt)

Pārējie lietas dalībnieki: Eiropas Komisija; Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI)

Apelācijas sūdzības iesniedzējas prasījumi

Ar šo apelācijas sūdzību Mytilinaios Anonymos Etairia – Omilos Epicheiriseon lūdz Tiesu:

atcelt Vispārējās tiesas (piektā palāta) 2018. gada 13. marta spriedumu lietā T-542/11 RENV (EU:T:2018:132);

pašai taisīt galīgo spriedumu lietā;

atcelt Komisijas 2011. gada 13. jūlija lēmumu un

piespriest Eiropas Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus, kas apelācijas sūdzības iesniedzējai radušies visas tiesvedības laikā.

Pamati un galvenie argumenti

Apelācijas sūdzības iesniedzēja izvirza trīs pamatus.

Kļūdas tiesību piemērošanā un faktu sagrozīšana, Vispārējai tiesai izvērtējot, vai strīdīgais pasākums ir uzskatāms par valsts atbalstu, un precīzāk, vai šis pasākums ir uzskatāms par “priekšrocību”, izvērtējot šo priekšrocību, atsakoties izskatīt jautājumu par ekonomisko pamatojumu un kļūdaini piemērojot pierādīšanas pienākumu, jo Grieķijas Republika nav izvirzījusi šādus argumentus administratīvajā procesā; un kļūda tiesību piemērošanā, izvērtējot apelācijas sūdzības iesniedzējas argumentus par “privātā ieguldītāja kritēriju”.

Kļūda tiesību piemērošanā, izvērtējot priekšrocības “selektivitāti”.

Kļūdas tiesību piemērošanā un pierādījumu elementu sagrozīšana saistībā ar strīdīgā pasākuma ietekmi uz tirdzniecību un konkurenci.

____________