Language of document :

Pritožba, ki jo je Mytilinaios Anonymos Etairia vložila 21. maja 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (peti senat) z dne 13. marca 2018 v zadevi T-542/11 RENV, Alouminion tis Ellados VEAE/Evropska komisija

(Zadeva C-332/18 P)

Jezik postopka: grščina

Stranki

Pritožnica: Mytilinaios Anonymos Etairia - Omilos Epicheiriseon (zastopniki: N. Korogiannakis, N. Keramidas, E. Chrysafis in D. Diakopoulos, dichigori, in K. Struckmann, odvetniki)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija, Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI)

Predlogi

Družba „Mytilinaios Anonymos Etairia - Omilos Epicheiriseon“ s to pritožbo Sodišču predlaga, naj:

sodbo Splošnega sodišča (peti senat) z dne 13. marca 2018 v zadevi T-542/11 RENV (EU:T:2018:132) razveljavi;

odloči o sporu;

sklep Komisije z dne 13. julija 2011 razglasi za ničen; in

Evropski komisiji naloži plačilo vseh stroškov pritožnice.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnica navaja tri pritožbene razloge:

Napačna uporaba prava in izkrivljanje dejstev v okviru preučitve Splošnega sodišča v zvezi s tem, ali obravnavani ukrep pomeni državno pomoč, in, natančneje, ali ukrep pomeni „prednost“, glede presoje prednosti, zavrnitve preučitve vidika gospodarske upravičenosti in napačne uporabe dokaznega bremena, saj Helenska republika teh trditev ni predložila v upravnem postopku, in napačna uporaba prava pri izpodbijanju trditev pritožnice glede „merila zasebnega vlagatelja“.

Napačna uporaba prava pri presoji „selektivnosti“ prednosti.

Napačna uporaba prava in izkrivljanje dokazov glede posledic obravnavanega ukrepa na trg in na konkurenco.

____________