Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 28. svibnja 2018. uputio Tribunale di Milano (Italija) – Avv. Alessandro Salvoni protiv Anne Marije Fiermonte

(predmet C-347/18)

Jezik postupka: talijanski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunale di Milano

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Avv. Alessandro Salvoni

Tuženik: Anna Maria Fiermonte

Prethodno pitanje

Treba li članak 53. Uredbe (EU) br. 1215/20121 i članak 47. Povelje Europske unije o temeljnim pravima tumačiti na način da im se protivi to da sud porijekla kojem je podnesen zahtjev za izdavanje potvrde iz članka 53. Uredbe (EU) br. 1215/2012 u odnosu na konačnu odluku, može izvršavati ovlasti po službenoj dužnosti u svrhu utvrđivanja povrede odredbi iz poglavlja II. odjeljka 4. Uredbe Bruxelles I.a kako bi potrošača obavijestio o eventualno utvrđenoj povredi i omogućio mu da, imajući na raspolaganju potrebne informacije, procijeni mogućnost korištenja pravnog lijeka iz članka 45. te uredbe.

____________

1     Uredba (EU) br. 1215/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2012. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima (SL L 351, str. 1.)(SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 11., str. 289.)