Language of document :

A Tribunale di Milano (Olaszország) által 2018. május 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Avv. Alessandro Salvoni kontra Anna Maria Fiermonte

(C-347/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunale di Milano

Az alapeljárás felei

Felperes: Avv. Alessandro Salvoni

Alperes: Anna Maria Fiermonte

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Úgy kell-e értelmezni az 1215/2012/EU rendelet1 53. cikkét és az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkét, hogy azokkal ellentétes az a lehetőség, hogy az eredetileg eljáró bíróság, amelytől egy jogerős határozatra hivatkozva az 1215/2012/EU rendelet 53. cikkében előírt tanúsítvány kiállítását kérik, hivatalból gyakorolja a Brüsszel Ia rendelet II. fejezetének 4. szakaszában foglalt szabályok megsértésének vizsgálatára vonatkozó hatáskört annak érdekében, hogy tájékoztassa a fogyasztót az esetlegesen megállapított jogsértésről, valamint hogy a fogyasztó számára lehetővé tegye azon lehetőség tudatos megfontolását, hogy éljen az ugyanezen rendelet 45. cikkében előírt jogorvoslattal?

____________

1 A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2012. december 12-i 1215/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 351., 1. o. )