Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 7. lipnja 2018. uputio cour administrative d'appel de Nancy (Francuska) – Ministre de l'Action et des Comptes publics protiv supružnikâ Dreyer

(predmet C-372/18)

Jezik postupka: francuski

Sud koji je uputio zahtjev

Cour administrative d'appel de Nancy

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: Ministre de l'Action et des Comptes publics

Druge stranke u postupku: supružnici Dreyer

Prethodno pitanje

Jesu li doprinosi koji su namijenjeni Nacionalnom fondu solidarnosti za samostalnost, koji sudjeluju u financiranju spornih davanja, izravno i dovoljno značajno povezani s određenim granama socijalne sigurnosti iz članka 3. Uredbe (EZ) br. 883/20041 i ulaze li stoga u područje primjene te uredbe zbog same činjenice da se ta davanja odnose na jedan od rizika iz članka 3. i da se dodjeljuju bez bilo kakve diskrecijske ocjene na temelju okolnosti koje su zakonom određene?

____________

1     Uredba (EZ) br. 883/2004 Europskom parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti (SL L 166, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 3., str. 160.)