Language of document :

A cour administrative d’appel de Nancy (Franciaország) által 2018. június 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Ministre de l'Action et des Comptes publics kontra Raymond Dreyer és Dreyer asszony

(C-372/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Cour administrative d’appel de Nancy

Az alapeljárás felei

Fellebbező: Ministre de l'Action et des Comptes publics

Ellenérdekű felek: Raymond Dreyer és Dreyer asszony

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

A Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (Országos Szolidaritási Pénztár az Önállóságért) pénztárba fizetett járulékok, amelyek a vitatott ellátások fedezetéül szolgálnak, közvetlen és kellően releváns kapcsolatban állnak-e a szociális biztonság egyes, a 883/2004/EK rendelet1 3. cikkében szereplő ágaival, és ennek következtében e rendelet hatálya alá tartoznak-e pusztán azon az alapon, hogy ezen ellátások az említett 3. cikkben felsorolt kockázatok valamelyikéhez kapcsolódnak, és ezeket jogszabályban meghatározott helyzetben, diszkrecionális mérlegelés nélkül nyújtják?

____________

1 A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló, 2004. április 29-i 883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2004. L 166., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 5. kötet, 72. o.).