Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal administratif (Lucembursko) dne 22. června 2018 – Nicolas Aubriet v. Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

(Věc C-410/18)

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Tribunal administratif

Účastníci původního řízení

Žalobce: Nicolas Aubriet

Žalovaný: Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

Předběžná otázka

Je podmínka uložená studentům, kteří nemají bydliště v Lucemburském velkovévodství, podle čl. 3 odst. 5 písm. b) pozměněného zákona ze dne 24. července 2014 o státní finanční podpoře na vysokoškolské studium bez zohlednění jakéhokoli jiného kritéria vazby, a sice podmínka, že žadatel musí být dítětem pracovníka, který byl zaměstnán nebo vykonával svou činnost v Lucembursku po dobu nejméně pěti let během referenčního období sedmi let k okamžiku podání žádosti o finanční podporu, nezbytná k dosažení cíle sledovaného lucemburským zákonodárcem, a sice usilovat o podporu zvýšení podílu osob, které jsou držiteli vysokoškolského diplomu?

____________