Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal administratif (Luksemburg) 22. juunil 2018 – Nicolas Aubriet versus Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

(kohtuasi C-410/18)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunal administratif

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Nicolas Aubriet

Vastustaja: Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

Eelotsuse küsimus

Kas üliõpilastele, kes ei ela Luksemburgi Suurhertsogiriigis, 24. juuli 2014. aasta muudetud seaduse riigi rahalise abi kohta kõrgkooliõpinguteks artikli 3 punkti 5 alapunktiga b kehtestatud tingimus, mis välistab iga muu seosekriteeriumi arvesse võtmise ning mille kohaselt tuleb olla niisuguse töötaja laps, kes on töötanud või tegelenud kutsetegevusega Luksemburgi Suurhertsogiriigis taotluse esitamise hetkeks vähemalt viis aastat seitsmeaastase võrdlusperioodi vältel, on vajalik, et saavutada Luksemburgi seadusandja eesmärk, milleks on suurendada kõrgharidusdiplomite omandanute osakaalu?

____________