Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo tribunal administratif (Luksemburg) 22. junija 2018 – Nicolas Aubriet/Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

(Zadeva C-410/18)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Tribunal administratif

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Nicolas Aubriet

Tožena stranka: Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je pogoj, ki ga brez upoštevanja kakršnega koli drugega merila povezanosti za študente, ki ne prebivajo v Velikem vojvodstvu Luksemburg, določa člen 3(5)(b) spremenjenega zakona z dne 24. julija 2014 o državni finančni pomoči za visokošolski študij, in sicer, da gre za otroke delavcev, ki so bili ob vložitvi prošnje za finančno pomoč v Luksemburgu zaposleni ali pa so tam opravljali svojo dejavnost najmanj pet let v referenčnem sedemletnem obdobju, nujen za uresničitev cilja luksemburškega zakonodajalca, ki je spodbuditi povečanje deleža oseb z visokošolsko izobrazbo?

____________