Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Corte di appello di Napoli (Itálie) dne 4. června 2018 – I.G.I. Srl v. Maria Grazia Cicenia a další

(Věc C-394/18)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Corte di appello di Napoli

Účastníci původního řízení

Odvolatelka: I.G.I. Srl

Odpůrci: Maria Grazia Cicenia, Mario Di Pierro, Salvatore de Vito, Antonio Raffaele

Předběžné otázky

Mohou věřitelé rozdělované společnosti, jejichž pohledávky vznikly před rozdělením, kteří nevyužili opravný prostředek v podobě námitek podle článku 2503 občanského zákoníku (a tedy prostředek ochrany zavedený při provádění článku 12 směrnice [82/891/EHS]1 ), využít odpůrčí žaloby podle článku 2901 občanského zákoníku poté, co se rozdělení uskutečnilo, a to za účelem prohlášení neúčinnosti rozdělení vůči nim, a tedy aby byli při výkonu upřednostněni před věřiteli nástupnické společnosti nebo nástupnických společností, jakož i před společníky těchto společností?

Zahrnuje pojem „neplatnost“ uvedený v článku 19 směrnice pouze žaloby, které mají vliv na platnost rozdělení, nebo také žaloby, které ačkoli nemají na jeho platnost vliv, tak určují jeho relativní neúčinnost nebo nedovolatelnost?

____________

1 Šestá směrnice Rady 82/891/EHS ze dne 17. prosince 1982, založená na čl. 54 odst. 3 písm. g) Smlouvy, o rozdělení akciových společností (Úř. věst. L 378, s. 47).