Language of document :

A Corte di appello di Napoli (Olaszország) által 2018. június 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – I.G.I. Srl kontra Maria Grazia Cicenia és társai

(C-394/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Corte di appello di Napoli

Az alapeljárás felei

Fellebbező: I.G.I. Srl

Ellenérdekű felek: Maria Grazia Cicenia, Mario Di Pierro, Salvatore de Vito, Antonio Raffaele

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

a szétváló társaság olyan hitelezői, amelyeknek követelései a szétválást megelőzően keletkeztek, és amelyek az olasz polgári törvénykönyv 2503. cikkén alapuló kifogás jogorvoslati eszközével (tehát [a 82/891/EGK] irányelv1 12. cikkének alkalmazása céljából bevezetett jogvédelmi eszközzel) nem éltek, a szétválás végrehajtását követően indíthatnak-e az olasz polgári törvénykönyv 2901. cikkén alapuló megtámadási keresetet a szétválás velük szembeni hatálytalanságának bíróság általi megállapítása céljából, vagyis annak érdekében, hogy a kielégítési sorrendben az egy vagy több kedvezményezett társaság hitelezőivel szemben elsőbbséget élvezzenek, valamint hogy e társaságok tagjait a kielégítési sorrendben megelőzzék;

az irányelv 19. cikkében foglalt érvénytelenség fogalma kizárólag a szétválási okirat érvényességét érintő vagy azokra a keresetekre is utal-e, amelyek a szétválási okirat érvényességét nem érintik, azonban annak relatív hatálytalanságát vagy alkalmazhatatlanságát idézik elő?

____________

1 A részvénytársaságok szétválásáról szóló, 1982. december 17-i 82/891/EGK hatodik tanácsi irányelvből (HL L 378., 47. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 1. kötet, 50. o.).