Language of document :

2018 m. birželio 14 d. Corte di appello di Napoli (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje I.G.I. Srl / Maria Grazia Cicenia ir kt.

(Byla C-394/18)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Corte di appello di Napoli

Šalys pagrindinėje byloje

Atsakovė pirmojoje instancijoje ir apeliantė: I.G.I. Srl

Ieškovai pirmojoje instancijoje ir kitos apeliacinio proceso šalys: Maria Grazia Cicenia, Mario Di Pierro, Salvatore de Vito, Antonio Raffaele

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar skaidomosios bendrovės kreditoriai, kurių skoliniai reikalavimai atsirado iki bendrovės skaidymo, kurie nepateikė prieštaravimo pagal CK 2503 straipsnį (t. y. nepasinaudojo įgyvendinant direktyvos [82/891/EEB]1 12 straipsnį nustatyta apsaugos priemone), gali pateikti actio Pauliana dėl skaidymo pagal CK 2901 straipsnį po to, kai įvyko skaidymas, kad jis būtų pripažintas neveiksmingu jų atžvilgiu, ir dėl to vykdant išieškojimą jiems turėtų būti teikiama pirmenybė prieš įgyjančiųjų bendrovių kreditorius ir akcininkus?

2.    Ar direktyvos 19 straipsnyje vartojama negaliojimo sąvoka skirta tik ieškiniams, susijusiems su skaidymo akto galiojimu, ar ir ieškiniams, kurie, nors nedaro įtakos jo galiojimui, nulemia jo santykinį neveiksmingumą ar netaikymą?

____________

1     1982 m. gruodžio 17 d. Šeštoji Tarybos direktyva, pagrįsta Sutarties 54 straipsnio 3 dalies g punktu dėl akcinių bendrovių skaidymo (OL L 378, p. 47 ; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 50).