Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Corte di appello di Napoli (Italia) la 14 iunie 2018 – I.G.I. Srl/Maria Grazia Cicenia și alții

(Cauza C-394/18)

Limba de procedură: italiana

Instanța de trimitere

Corte di appello di Napoli

Părțile din procedura principală

Apelantă: I.G.I. Srl

Intimați: Maria Grazia Cicenia, Mario Di Pierro, Salvatore de Vito, Antonio Raffaele

Întrebările preliminare

Creditorii societății divizate, ale căror drepturi rezultate din creanțe sunt anterioare divizării, care nu au exercitat calea de atac a opoziției în temeiul articolului 2503 din Codul civil (și, așadar, mijlocul de protecție introdus prin transpunerea articolului 12 din Directiva [82/891/CEE]1 ) pot exercita acțiunea revocatorie în temeiul articolului 2901 din Codul civil după ce divizarea a fost pusă în aplicare, în scopul de a obține declararea inopozabilității acesteia față de ei și, prin urmare, de a avea prioritate, în cadrul executării, față de creditorii societății sau ai societăților beneficiare, precum și de a fi plasați în ordinea de preferință chiar înaintea asociaților acestora din urmă?

Noțiunea de nulitate prevăzută la articolul 19 din directivă se referă numai la acțiunile care afectează validitatea actului de divizare sau și la cele care, deși nu afectează validitatea actului, determină lipsirea relativă de efecte sau inopozabilitatea acestuia?

____________

1     A șasea directivă a Consiliului în temeiul articolului 54 alineatul (3) litera (g) din tratat, privind divizarea societăților comerciale pe acțiuni (JO L 378, p. 47, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 50].