Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Nejvyšším správním soudem (Česká republika) dne 19. června 2018 – AURES Holdings a.s. v. Odvolací finanční ředitelství

(Věc C-405/18)

Jednací jazyk: čeština

Předkládající soud

Nejvyšší správní soud

Účastníci původního řízení

Žalobce: AURES Holdings a.s.

Žalovaný: Odvolací finanční ředitelství

Předběžné otázky

Lze pod pojem svoboda usazování ve smyslu čl. 49 Smlouvy1 o fungování Evropské unie podřadit bez dalšího pouze přemístění místa vedení společnosti z jednoho členského státu do jiného členského státu?

V případě kladné odpovědi na první otázku, je v rozporu s čl. 49, čl. 52 a čl. 54 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud vnitrostátní úprava neumožňuje subjektu z jiného členského státu při přesunu místa výkonu podnikatelské činnosti, resp. přesunu místa vedení do České republiky uplatnit daňovou ztrátu vzniklou v tomto jiném členském státě?

____________

1 Úř. věst. 2012, C 326, s. 47