Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Nejvyšší správní soud (Tšekki) on esittänyt 19.6.2018 – AURES Holdings, a.s. v. Odvolací finanční ředitelství

(asia C-405/18)

Oikeudenkäyntikieli: tšekki

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Nejvyšší správní soud

Pääasian asianosaiset

Valittaja: AURES Holdings, a.s.

Vastapuoli: Odvolací finanční ředitelství

Ennakkoratkaisukysymykset

Voidaanko SEUT 491 artiklassa tarkoitettua sijoittautumisvapauden käsitettä soveltaa tilanteeseen, jossa vain yrityksen liiketoiminnan johtamispaikka siirretään yhdestä jäsenvaltiosta toiseen jäsenvaltioon?

Jos unionin tuomioistuin vastaa ensimmäiseen kysymykseen myöntävästi, onko SEUT 49, 52 ja 54 artiklan vastaista, jos kansallinen lainsäädäntö ei salli toisesta jäsenvaltiosta olevan toimijan hyödyntää kyseisessä toisessa jäsenvaltiossa syntynyttä verotappiota liiketoiminnan harjoittamispaikan tai yrityksen liiketoiminnan johtamispaikan siirtyessä Tšekin tasavaltaan?

____________

1 EUVL 2012, C 326, s. 47.