Language of document :

A Nejvyšší správní soud (Cseh Köztársaság) által 2018. június 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – AURES Holding a.s. kontra Odvolací finanční ředitelství

(C-405/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: cseh

A kérdést előterjesztő bíróság

Nejvyšší správní soud

Az alapeljárás felei

Felperes: AURES Holding a.s.

Alperes: Odvolací finanční ředitelství

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a letelepedés szabadságának [EUMSZ] 49. cikk1 értelmében vett fogalmát, hogy az magában foglalja valamely társaság ügyvezetése helyének egyik tagállamból egy másik tagállamba történő puszta áthelyezését?

Az első kérdésre adott igenlő válasz esetén ellentétes-e a[z] [EUMSZ] 49., a[z] [EUMSZ] 52. és a[z] [EUMSZ] 54. cikkel az olyan nemzeti szabályozás, amely egy másik tagállamban illetőséggel rendelkező jogalany számára az üzletviteli helyének vagy ügyvezetése helyének a Cseh Köztársaságba történő áthelyezése esetén nem teszi lehetővé, hogy az említett másik tagállamban keletkezett veszteségét a Cseh Köztársaságban számolja el?

____________

1 HL 2012. C 326., 47. o.