Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Nejvyšší správní soud (Tsjechische Republiek) op 19 juni 2018 – AURES Holdings, a.s. / Odvolací finanční ředitelství

(Zaak C-405/18)

Procestaal: Tsjechisch

Verwijzende rechter

Nejvyšší správní soud

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: AURES Holdings, a.s.

Verwerende partij: Odvolací finanční ředitelství

Prejudiciële vragen

Kan het begrip „vrijheid van vestiging” in de zin van artikel 49 VWEU1 aldus worden uitgelegd dat daaronder ook de loutere overdracht van de plaats van beheer van een vennootschap van de ene lidstaat naar de andere valt?

Zo ja, is het in strijd met de artikelen 49, 52 en 54 VWEU dat het op grond van de nationale wetgeving niet is toegestaan dat een entiteit uit een andere lidstaat, wanneer de zakelijke activiteiten of plaats van beheer van die entiteit naar de Tsjechische Republiek zijn verplaatst, een in die andere lidstaat geleden fiscaal verlies opvoert?

____________

1 PB 2012, C 326, blz. 47.