Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Nejvyšší správní soud (Republica Cehă) la 19 iunie 2018 – AURES Holdings a.s./Odvolací finanční ředitelství

(Cauza C-405/18)

Limba de procedură: ceha

Instanța de trimitere

Nejvyšší správní soud

Părțile din procedura principală

Reclamantă (recurentă): AURES Holdings a.s.

Pârât: Odvolací finanční ředitelství

Întrebările preliminare

Noțiunea de libertate de stabilire în sensul articolului 49 TFUE1 poate să fie interpretată ca incluzând un simplu transfer al sediului de conducere al unei societăți dintr-un stat membru în alt stat membru?

În cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare, articolele 49, 52 și 54 TFUE se opun unei reglementări naționale care interzice unei entități din alt stat membru, în cazul transferului locului în care își desfășoară activitatea economică sau a sediului său de conducere în Republica Cehă, să solicite luarea în considerare a unei pierderi fiscale suferite în celălalt stat membru?

____________

1 JO 2012, C 326, p. 47.