Language of document :

Üldkohtu presidendi 22. juuni 2018. aasta määrus – Arysta LifeScience Netherlands versus komisjon

(kohtuasi T-476/17 R)

(Ajutiste meetmete kohaldamine – Taimekaitsevahendid – Toimeaine diflubensuroon – Turuleviimiseks heakskiidu andmise nõuded – Täitmise peatamise taotlus – Kiireloomulisuse puudumine – Huvide kaalumine)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Arysta LifeScience Netherlands BV (Amsterdam, Madalmaad) (esindajad: advokaadid C. Mereu ja M. Grunchard)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: A. Lewis, I. Naglis ja G. Koleva)

Ese

ELTL artiklite 278 ja 279 alusel esitatud nõue peatada komisjoni 18. mai 2017. aasta rakendusmääruse (EL) 2017/855, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 seoses toimeaine diflubensurooni heakskiitmise tingimustega, (ELT 2017, L 128, lk 10) täitmine.

Resolutsioon

Jätta ajutiste meetmete kohaldamise taotlus rahuldamata.

Otsustada kohtukulude kandmine edaspidi.

____________