Language of document :

Ordonanța președintelui Tribunalului din 22 iunie 2018 – Arysta LifeScience Netherlands/Comisia

(Cauza T-476/17 R)

(„Măsuri provizorii – Produse de protecție a plantelor – Substanța activă diflubenzuron – Condiții de aprobare a introducerii pe piață – Cerere de suspendare a executării – Lipsa urgenței – Evaluare comparativă a intereselor”)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Arysta LifeScience Netherlands BV (Amsterdam, Țările de Jos) (reprezentanți: C. Mereu și M. Grunchard, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: A. Lewis, I. Naglis și G. Koleva, agenți)

Obiectul

Cerere întemeiată pe articolele 278 și 279 TFUE și având ca obiect suspendarea executării Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/855 al Comisiei din 18 mai 2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește condițiile de aprobare a substanței active diflubenzuron (JO 2017, L 128, p. 10)

Dispozitivul

Respinge cererea de măsuri provizorii.

Cererea privind cheltuielile de judecată se soluționează odată cu fondul.

____________