Language of document : ECLI:EU:C:2018:245

Byla C302/17

PPC Power a.s.

prieš

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky ir Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty

(Krajský súd v Bratislave prašymas priimti prejudicinį sprendimą)

„Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Aplinka – Direktyva 2003/87/EB – Šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų prekybos sistema – Tikslai – Leidimų skyrimas nemokamai – Nacionalinės teisės nuostatos, pagal kurias perleistiems ir nepanaudotiems leidimams taikomas mokestis“

Santrauka – 2018 m. balandžio 12 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas

Aplinka – Oro tarša – Direktyva 2003/87 – Šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema – Apyvartinių taršos leidimų suteikimo metodas – Apyvartinių taršos leidimų suteikimas nemokamai – Principas – Apimtis – Nacionalinės teisės nuostatos, pagal kurias perleistiems ir nepanaudotiems leidimams taikomas 80 % jų vertės dydžio mokestis – Nepriimtinumas

(Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87 5 ir 20 konstatuojamosios dalys bei 1 ir 10 straipsniai)

2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB, nustatančią šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 96/61/EB, reikia aiškinti taip: jai prieštarauja tokios nacionalinės teisės nuostatos, kokios nagrinėjamos pagrindinėje byloje, pagal kurias nemokamai skirti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimai, kuriuos į šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą įtrauktos įmonės pardavė arba jų nepanaudojo, apmokestinami 80 % tų leidimų vertės dydžio mokesčiu.

Taip panaikinant beveik visą emisijos leidimų ekonominę vertę, dėl šio mokesčio beveik visai nelieka skatinimo mechanizmų, kuriais grindžiama emisijos leidimų prekybos sistema, poveikio ir atitinkamai panaikinamos paskatos, kurių paskirtis – skatinti mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetamą kiekį. Taigi, netekusios 80 % emisijos leidimų ekonominės vertės, įmonės praranda beveik visas paskatas investuoti į teršalų išmetimo mažinimą, dėl kurių jos gali gauti naudos, parduodamos savo nepanaudotus leidimus.

Vadinasi, reikia pripažinti, kad toks apmokestinimas neutralizuoja Direktyvos 2003/87 10 straipsnyje numatytą nemokamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų skyrimo principą ir kenkia šia direktyva siekiamiems tikslams.

(žr. 27–29 punktus ir rezoliucinę dalį)