Language of document : ECLI:EU:C:2018:245

Zadeva C302/17

PPC Power a.s.

proti

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
in
Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty

(Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Krajský súd v Bratislave)

„Predhodno odločanje – Okolje – Direktiva 2003/87/ES – Sistem za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov – Cilji – Brezplačna dodelitev pravic – Nacionalna ureditev, na podlagi katere se prenesene in neuporabljene pravice obdavčijo“

Povzetek – Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 12. aprila 2018

Okolje – Onesnaževanje zraka – Direktiva 2003/87 – Sistem za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov – Metoda dodelitve pravic – Brezplačna dodelitev pravic – Načelo – Obseg – Nacionalna ureditev, na podlagi katere se prenesene in neuporabljene pravice obdavčijo po stopnji 80 % njihove vrednosti – Nedopustnost

(Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2003/87, uvodni izjavi 5 in 20 ter člena 1 in 10)

Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti in o spremembi Direktive Sveta 96/61/ES je treba razlagati tako, da nasprotuje nacionalni ureditvi, kot je ta v postopku v glavni stvari, ki obdavči, v višini 80 % njihove vrednosti, brezplačno dodeljene pravice do emisije toplogrednih plinov, ki so jih podjetja, ki so del sistema trgovanja s pravicami do emisije toplogrednih plinov, prodala ali jih niso uporabila.

S takšnim skoraj celotnim izničenjem ekonomske vrednosti pravic do emisije, ta davek izniči mehanizme spodbud, na katerih temelji sistem za trgovanje s pravicami do emisije, in posledično ukine spodbude, namenjene spodbujanju zmanjševanja emisij toplogrednih plinov. Ker jim je tako odvzetih 80 % ekonomske vrednosti pravic do emisije, podjetja izgubijo skoraj vso spodbudo za naložbe v ukrepe za zmanjšanje svojih emisij, kar jim omogoča, da s prodajo svojih neuporabljenih pravic ustvarijo dobiček.

Tako je treba ugotoviti, da je učinek te obdavčitve izničenje načela brezplačne dodelitve pravic do emisij toplogrednih plinov, ki ga določa člen 10 Direktive 2003/87, in poseganje v cilje, ki jim sledi ta direktiva.

(Glej točke od 27 do 29 in izrek.)