Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Arbeidsrechtbank Antwerpen (Belgia) on esittänyt 19.6.2018 – Jamina Hakelbracht, Tine Vandenbon ja Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen v. WTG Retail BVBA

(asia C-404/18)

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Arbeidsrechtbank Antwerpen

Pääasian asianosaiset

Kantajat: Jamina Hakelbracht, Tine Vandenbon ja Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen

Vastaaja: WTG Retail BVBA

Ennakkoratkaisukysymys

Onko unionin oikeutta ja erityisesti miesten ja naisten yhtäläisten mahdollisuuksien ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa 5.7.2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/54/EY1 24 artiklaa tulkittava siten, että se on esteenä kansalliselle lainsäädännölle, jossa todistajina esiintyvien henkilöiden suojaa kostotoimilta saa ainoastaan henkilö, joka valituksen tutkinnan yhteydessä ilmoittaa henkilölle, jolle valitus jätetään, allekirjoitetussa ja päivätyssä asiakirjassa tosiseikkoja, jotka hän on itse nähnyt tai kuullut ja jotka liittyvät tilanteeseen, joka on valituksen kohteena, tai joka antaa oikeudenkäynnissä todistajanlausunnon?

____________

1 EUVL 2006, L 204, s. 23.