Language of document :

2018 m. birželio 19 d. Arbeidsrechtbank Antwerpen (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Jamina Hakelbracht, Tine Vandenbon, Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen / WTG Retail BVBA

(Byla C-404/18)

Proceso kalba: nyderlandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Arbeidsrechtbank Antwerpen

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai: Jamina Hakelbracht, Tine Vandenbon, Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen

Atsakovė: WTG Retail BVBA

Prejudicinis klausimas

Ar Sąjungos teisė ir visų pirma 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/54/EB1 dėl moterų ir vyrų lygių galimybių ir vienodo požiūrio į moteris ir vyrus užimtumo bei profesinės veiklos srityje principo įgyvendinimo 24 straipsnis turi būti aiškinami taip, kad draudžiama nacionalinės teisės norma, pagal kurią liudytojų apsauga nuo persekiojimo suteikiama tik tiems asmenims, kurie skundą gavusiam subjektui tiriant skundą praneša apie faktines aplinkybes, kurias patys matė arba girdėjo ir kurios yra susijusios su situacija, dėl kurios pateiktas skundas, pateikdami pasirašytą dokumentą su nurodyta data arba duoda liudytojo parodymus teisme?

____________

1 OL L 204, 2006, p. 23.