Language of document :

A Tribunale di Milano (Olaszország) által 2018. június 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – FR kontra Ministero dell’interno - Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale presso la Prefettura U.T.G. di Milano

(C-422/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunale di Milano

Az alapeljárás felei

Felperes: FR

Alperes: Ministero dell’interno - Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale presso la Prefettura U.T.G. di Milano

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Az EUSZ 4. cikk (3) bekezdésében, az EUSZ 19. cikk (1) bekezdésében, az Európai Unió Alapjogi Chartája 47. cikkének első és második bekezdésében, valamint a 2013/32/EU irányelvben1 (különösen annak 22. és 46. cikkében) kimondott lojális együttműködés elve, valamint az egyenértékűség és a hatékony bírói jogvédelem elve úgy értelmezendő e, hogy a) az uniós jog értelmében a jogorvoslati kérelem, amennyiben a nemzeti jog lehetőséget nyújt a jogorvoslatra a nemzetközi védelem elismerésére irányuló kérelem elutasításához vezető eljárásban, automatikusan halasztó hatállyal rendelkezik; b) ezen elvekkel ellentétes egy, az olasz eljáráshoz hasonló eljárás (a D.Lgs 25/2008 [rendelettörvény] 35 bis cikkének (13) bekezdése, amelyet a 46/17 törvénnyé alakított D. L. 13/17 [törvényrendelet] módosított), amelynek során a bíróság, amelyhez a menedékkérő fordult – miután menedékjog iránti kérelmét az ennek megvizsgálására hatáskörrel rendelkező közigazgatási hatóság, valamint az elsőfokú bíróság elutasította –, az azon elutasító határozat felfüggesztésére irányuló kérelmet, amely határozatot ugyanazon bíróság hozott meg, amelynek a felfüggesztés tárgyában kell döntenie, elutasíthatja kizárólag a határozat elleni kérelem jogalapjainak megalapozottságát, nem pedig a súlyos és helyrehozhatatlan kár veszélyét figyelembe véve?

____________

1 A nemzetközi védelem megadására és visszavonására vonatkozó közös eljárásokról szóló, 2013. június 26-i 2013/32/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2013. L 180., 60. o.)