Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunale di Milano (Italia) la 28 iunie 2018 – FR/Ministero dell’interno - Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale presso la Prefettura U.T.G. di Milano

(Cauza C-422/18)

Limba de procedură: italiana

Instanța de trimitere

Tribunale di Milano

Părțile din procedura principală

Reclamant: FR

Pârât: Ministero dell’interno - Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale presso la Prefettura U.T.G. di Milano

Întrebarea preliminară

Principiul cooperării loiale și principiile echivalenței și protecției jurisdicționale efective, prevăzute la articolul 4 alineatul (3) și la articolul 19 alineatul (1) TUE, articolul 47 primul și al doilea paragraf din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și Directiva 2013/32/UE1 (în special articolele 22 și 46) trebuie interpretate în sensul că: a) dreptul Uniunii Europene impune ca o cale de atac, în cazul în care dreptul național o prevede pentru procedurile privind respingerea unei cereri de recunoaștere a protecției internaționale, să aibă automat efect suspensiv? b) acestea se opun unei proceduri precum cea italiană (articolul 35 bis alineatul 13 din Decretul legislativ nr. 25/2008, astfel cum a fost modificat prin Decretul-lege 13/17, aprobat prin Legea 46/17), în care autorității judiciare sesizate de solicitantul de azil – a cărui cerere a fost respinsă de autoritatea administrativă abilitată să examineze cererile de azil și de instanța de prim grad de jurisdicție – îi este permis să respingă cererea de suspendare a deciziei de respingere luând în considerare exclusiv temeinicia motivelor de recurs împotriva acestei decizii, pronunțată de însăși instanța chemată să soluționeze cererea de suspendare, iar nu riscul unui prejudiciu grav și ireparabil?

____________

1 Directiva 2013/32/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind procedurile comune de acordare și retragere a protecției internaționale (JO L 180, p. 60).