Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale di Milano (Italija) 28. junija 2018 – FR/Ministero dell’interno - Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale presso la Prefettura U.T.G. di Milano

(Zadeva C-422/18)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Tribunale di Milano

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: FR

Tožena stranka: Ministero dell’interno - Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale presso la Prefettura U.T.G. di Milano

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba načelo lojalnega sodelovanja ter načeli enakovrednosti in učinkovitosti sodnega varstva iz členov 4(3) in 19(1) PEU, člena 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, prvi in drugi odstavek, ter Direktive 2013/32/EU1 (zlasti členov 22 in 46) razlagati tako, da: a) mora imeti pravno sredstvo, če ga nacionalno pravo določa v postopkih v zvezi z zavrnitvijo prošnje za priznanje mednarodne zaščite, na podlagi prava Unije samodejni odložilni učinek; b) nasprotujejo postopku, kot je italijanski (člen 35a(13), zakonske uredbe št. 25/2008, kakor je bila spremenjena z uredbo-zakonom št. 13/17, preoblikovane v zakon št. 46/17), v okviru katerega lahko pravosodni organ, pri katerem je prosilec za azil – čigar prošnjo sta upravni organ, pristojen za obravnavo prošenj za azil, in sodišče prve stopnje zavrnila –, sprožil postopek, zavrne predlog za začasno zadržanje izvršitve zavrnilne odločbe, pri čemer upošteva zgolj utemeljenost razlogov za pritožbo zoper navedeno odločbo, ki jo je izdalo isto sodišče, kot tisto, ki odloča o njenem začasnem zadržanju, ne pa tudi nevarnosti za nastanek resne in nepopravljive škode?

____________

1 Direktiva 2013/32/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o skupnih postopkih za priznanje ali odvzem mednarodne zaščite (UL 2013, L 180, str. 60).