Language of document :

Acțiune introdusă la 16 iulie 2018 – Peek & Cloppenburg/EUIPO – Peek & Cloppenburg (Vogue Peek & Cloppenburg)

(Cauza T-443/18)

Limba în care a fost formulată acțiunea: germana

Părțile

Reclamantă: Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf (Düsseldorf, Germania) (reprezentant: P. Lange, avocat)

Pârât: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: Peek & Cloppenburg KG, Hamburg (Hamburg, Germania)

Datele privind procedura în fața EUIPO

Solicitantul mărcii în litigiu: reclamanta

Marca în litigiu: marca Uniunii Europene verbală Peek & Cloppenburg – cererea de înregistrare nr. 2 700 847

Procedura care s-a aflat pe rolul EUIPO: procedură de opoziție

Decizia atacată: Decizia Camerei întâi de recurs a EUIPO din 20 aprilie 2018 în cauza R 1362/2005-1

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea deciziei atacate;

obligarea EUIPO la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele invocate

încălcarea articolului 8 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului coroborat cu articolul 15 alineatul 2 din Markengesetz (Legea mărcilor);

încălcarea articolului 8 alineatul (4) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului coroborat cu articolul 15 alineatul 3 din Markengesetz (Legea mărcilor);

încălcarea articolului 8 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului;

încălcarea articolului 63 din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului coroborat cu Norma 20 alineatul (7) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 2868/95 al Comisiei.

____________