Language of document :

Tožba, vložena 16. julija 2018 – Peek & Cloppenburg/EUIPO - Peek & Cloppenburg (Vogue Peek & Cloppenburg)

(Zadeva T-443/18)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: nemščina

Stranke

Tožeča stranka: Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf (Düsseldorf, Nemčija) (zastopnik: P. Lange, Rechtsanwalt)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe: Peek & Cloppenburg KG, Hamburg (Hamburg, Nemčija)

Podatki o postopku pred EUIPO

Prijavitelj sporne znamke: tožeča stranka

Zadevna sporna znamka: besedna znamka Evropske unije Vogue Peek & Cloppenburg – prijava št. 2700 847

Postopek pred EUIPO: postopek z ugovorom

Izpodbijana odločba: odločba prvega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 20. aprila 2018 v zadevi R 1362/2005-1

Tožbena predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi izpodbijano odločbo;

EUIPO naloži plačilo stroškov.

Navajani tožbeni razlogi

Kršitev člena 8(4) Uredbe (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta v povezavi s členom 15(2) MarkenG (Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen; zakon o varstvu znamk in drugih razlikovalnih znakov);

kršitev člena 8(4)(b) Uredbe (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta v povezavi s členom 15(3) MarkenG;

kršitev člena 8(4) Uredbe (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta;

kršitev člena 63 Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 v povezavi s pravilom 20(7)(c) Uredbe Komisije (ES) št. 2868/95.

____________