Language of document :

Överklagande ingett den 16 juli 2018 – Peek & Cloppenburg mot EUIPO - Peek & Cloppenburg (Vogue Peek & Cloppenburg)

(Mål T-443/18)

Överklagandet är avfattat på tyska

Parter

Klagande: Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf (Düsseldorf, Tyskland) (ombud: advokaten P. Lange)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: Peek & Cloppenburg KG, Hamburg (Hamburg, Tyskland)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Varumärkessökande: Klaganden

Omtvistat varumärke: EU-ordmärket Vogue Peek & Cloppenburg – Registreringsansökan nr 2 700 847

Förfarande vid EUIPO: Invändningsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av EUIPO:s första överklagandenämnd den 20 april 2018 i ärende R 1362/2005-1

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet, och

förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder

Åsidosättande av artikel 8.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 207/2009, jämförd med 15 § punkt 2 MarkenG (varumärkeslagen).

Åsidosättande av artikel 8.4 b i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 207/2009, jämförd med 15 § punkt 3 MarkenG (varumärkeslagen).

Åsidosättande av artikel 8.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 207/2009

Åsidosättande av artikel 63 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 207/2009, jämförd med regel 20.7 c i kommissionens förordning (EG) nr 2868/95.

____________