Language of document : ECLI:EU:T:2018:219

Kawżi magħquda T133/16 sa T136/16

Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence et

vs

Il-Bank Ċentrali Ewropew

“Politika ekonomika u monetarja – Superviżjoni prudenzjali ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu – Artikolu 4(1)(e) u (3) tar-Regolament (UE) Nru 1024/2013 – Persuni li effettivament jidderiġu n-negozju ta’ istituzzjoni ta’ kreditu – Artikolu 13(1) tad-Direttiva 2013/36/UE u t-tieni paragrafu tal-Artikolu L. 511-13 tal-Kodiċi Monetarju u Finanzjarju Franċiż – Prinċipju tal-għoti mhux kumulattiv tal-presidenza tal-korp ta’ ġestjoni ta’ istituzzjoni ta’ kreditu fil-funzjoni superviżorja tiegħu ma’ funzjoni ta’ Direttur Ġenerali fl-istess stabbiliment – Artikolu 88(1)(e) tad-Direttiva 2013/36 u Artikolu L. 511-58 tal-Kodiċi Monetarju u Finanzjarju Franċiż”

Sommarju – Sentenza tal-Qorti Ġenerali (It-Tieni Awla Estiża) tal-24 ta’ April 2018

1.      Politika ekonomika u monetarja — Politika ekonomika — Sorveljanza tas-settur finanzjarju tal-Unjoni — Mekkaniżmu superviżorju uniku — Superviżjoni prudenzjali tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu — Kumulu tal-funzjonijiet ta’ President tal-korp maniġerjali ta’ istituzzjoni ta’ kreditu u tad-Direttur Ġenerali tiegħu — Rifjut ta’ awtorizzazzjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew — Stħarriġ ġudizzjarju — Portata

(Regolament tal-Kunsill Nru 1024/2013, Artikolu 4(3); Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 2013/36, Artikolu 13(1))

2.      Dritt tal-Unjoni Ewropea — Interpretazzjoni — Metodi — Interpretazzjoni litterali, sistematika, storika u teleoloġika

3.      Politika ekonomika u monetarja — Politika ekonomika — Sorveljanza tas-settur finanzjarju tal-Unjoni — Mekkaniżmu superviżorju uniku — Superviżjoni prudenzjali tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu — Ħtieġa li jkun hemm mill-inqas żewġ persuni li effettivament jidderiġu l-attivitajiet tal-istituzzjoni ta’ kreditu — Kunċett

(Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 2013/36, Artikolu 13(1))

4.      Dritt nazzjonali — Interpretazzjoni — Teħid inkunsiderazzjoni tal-interpretazzjoni adottata mill-qrati tal-Istat Membru inkwistjoni — Teħid inkunsiderazzjoni ta’ sentenza ta’ qorti nazzjonali mogħtija wara d-deċiżjoni kkontestata quddiem il-qorti tal-Unjoni — Ammissibbiltà

1.      Fir-rigward ta’ deċiżjoni dwar il-ħatra ta’ president ta’ bord maniġerjali ta’ istituzzjoni ta’ kreditu bħala mexxej effettiv tal-imsemmi stabbiliment, il-Bank Ċentrali Ewropew huwa obbligat, skont l-Artikolu 4(3) tar-Regolament Nru 1024/2013, li jikkonferixxi kompiti speċifiċi lill-Bank Ċentrali Ewropew fir-rigward ta’ politiki relatati mas-superviżjoni prudenzjali tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu, li japplika mhux biss l-Artikolu 13(1) tad-Direttiva 2013/36, dwar l-aċċess għall-attività tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu u s-superviżjoni prudenzjali tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu u tad-ditti tal-investiment, iżda wkoll id-dispożizzjoni tad-dritt nazzjonali li tikkostitwixxi t-traspożizzjoni tiegħu.

Fil-fatt, b’applikazzjoni tal-Artikolu 4(3) tar-Regolament Nru 1024/2013, għall-fini tat-twettiq tal-kompiti kkonferiti lilu b’dan ir-Regolament, u bl-objettiv li jiġu żgurati standards għoljin ta’ superviżjoni, il-Bank għandu japplika d-dispożizzjonijiet rilevanti kollha tad-dritt tal-Unjoni u, fejn dan ikun kompost minn direttivi, il-leġiżlazzjoni nazzjonali li tittrasponi dawk id-direttivi. Konsegwentement, l-Artikolu 4(3) tal-imsemmi regolament jimplika neċessarjament li l-qorti tal-Unjoni għandha tevalwa l-legalità tad-deċiżjonijiet li jirrifjutaw li l-President ta’ Bord Amministrattiv ikun approvat ukoll bħala mexxej effettiv ta’ istituzzjoni ta’ kreditu kemm fir-rigward tal-Artikolu 13(1) tad-Direttiva 2013/36 kif ukoll tad-dispożizzjoni rilevanti tad-dritt nazzjonali inkwistjoni.

(ara l-punti 47-49)

2.      Ara t-test tad-deċiżjoni.

(ara l-punti 54, 55)

3.      Mill-interpretazzjonijiet litterali, storiċi, teleoloġiċi u kuntestwali tal-Artikolu 13(1) tad-Direttiva 2013/36, dwar l-aċċess għall-attività tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu u s-superviżjoni prudenzjali tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu u tad-ditti tal-investiment, jirriżulta li l-espressjoni “żewġ persuni li effettivament imexxu n-negozju tal-istituzzjoni ta’ kreditu” għandha tinftiehem bħala referenza għall-membri tal-korp ta’ ġestjoni li jaqgħu wkoll taħt l-amministrazzjoni għolja tal-istituzzjoni ta’ kreditu.

Fil-fatt, minn dan neċessarjament jirriżulta li, fl-istruttura tad-Direttiva 2013/36, l-iskop li jirrigwarda l-amministrazzjoni tajba tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu tiddependi fuq il-kisba ta’ sorveljanza effettiva tal-amministrazzjoni għolja mill-membri mhux eżekuttivi tal-korp ta’ ġestjoni, li timplika bilanċ tal-poter fi ħdan il-korp ta’ ġestjoni. Issa, għandu jiġi kkonstatat li l-effettività ta’ tali sorveljanza tista’ tiġi kompromessa jekk il-president tal-korp ta’ ġestjoni fil-funzjoni superviżorja tiegħu, filwaqt li ma jokkupax formalment il-funzjoni ta’ direttur ġenerali, huwa responsabbli b’mod konġunt mit-tmexxija effettiva tan-negozju tal-istituzzjoni ta’ kreditu.

(ara l-punti 79, 83)

4.      Il-portata tad-dispożizzjonijiet leġiżlattivi, regolatorji jew amministrattivi nazzjonali għandha tiġi evalwata fid-dawl tal-interpretazzjoni li tingħata lilhom mill-qrati nazzjonali F’dan ir-rigward, il-fatt li s-sentenza ta’ qorti nazzjonali tkun ġiet wara d-deċiżjonijiet ikkontestati quddiem il-Qorti tal-Unjoni ma jipprekludix it-teħid inkunsiderazzjoni tagħha għall-finijiet tal-interpretazzjoni tad-dispożizzjoni nazzjonali inkwistjoni, meta r-rikorrent ikollu l-possibbiltà li jippreżenta l-osservazzjonijiet tiegħu quddiem il-Qorti tal-Unjoni.

(ara l-punti 84, 87)