Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 10. srpnja 2018. uputio Győri Ítélőtábla (Mađarska) ( Tibor-Trans Fuvarozó és Kereskedelmi Kft. protiv DAF TRUCKS N. V.

(predmet C-451/18)

Jezik postupka: mađarski

Sud koji je uputio zahtjev

Győri Ítélőtábla

Stranke glavnog postupka

Tužitelj i žalitelj: Tibor-Trans Fuvarozó és Kereskedelmi Kft.

Tuženik i druga stranka u žalbenom postupku: DAF TRUCKS N. V.

Prethodno pitanje

Treba li pravilo o posebnoj nadležnosti iz članka 7. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1215/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima1 tumačiti na način da je sud države članice nadležan kao sud „mjesta u kojem je nastala [...] štetna radnja” ako

je sjedište ili središte tužiteljeva gospodarskog djelovanja ili imovinskih interesa, koji tvrdi da je pretrpio štetu, u toj državi članici;

tužitelj svoj zahtjev protiv jedinog tuženika, proizvođača kamiona sa sjedištem u drugoj državi članici, temelji na odluci Komisije kojom se na temelju članka 101. stavka 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (prijašnji članak 81. stavak 1. UEZ-a) utvrđuje povreda, koji se sastoji od tajnih sporazuma o određivanju cijena i povećanju bruto cijena u Europskom gospodarskom prostoru, koja je uz tuženika upućena i drugim adresatima;

tužitelj je nabavio isključivo kamione koje su proizvela druga poduzeća uključena u zabranjeni sporazum;

ne postoji niti jedna informacija koja upućuje na to da se jedan ili više sastanaka za koje se smatralo da predstavljaju ograničenje tržišnog natjecanja održao u državi suda pred kojim se vodi postupak ;

tužitelj je redovno kupovao, po njegovu mišljenju po iskrivljenoj cijeni, kamione u državi suda pred kojim se vodi postupak, sklapajući ugovore o zatvorenom financijskom leasingu s poduzećima koja su poslovala u toj državi, pri čemu je tužitelj, prema vlastitim navodima, izravno pregovarao s koncesionarima vozilima, a davatelj leasinga je ugovorenim cijenama dodavao vlastitu maržu i troškove financijskog leasinga, prenoseći na tužitelja pravo vlasništva na vozilima kada bi obveze iz ugovora o leasingu bile ispunjene u trenutku njegova prestanka?

____________

1 SL 2012., L 351, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 11., str. 289. i ispravci SL 2014., L 160, str. 40. i SL 2016., L 202, str. 557.)