Language of document :

Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Győri Ítélőtábla (l-Ungerija) fl-10 ta’ Lulju 2018 – Tibor-Trans Fuvarozó és Kereskedelmi Kft. vs DAF TRUCKS N.V.

(Kawża C-451/18)

Lingwa tal-kawża: l-Ungeriż

Qorti tar-rinviju

Győri Ítélőtábla

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: Tibor-Trans Fuvarozó és Kereskedelmi Kft.

Konvenuta: DAF TRUCKS N.V.

Domandi preliminari

Ir-regola ta’ ġurisdizzjoni speċjali fil-punt 2 tal-Artikolu 7 tar-Regolament (UE) Nru 1215/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-ġurisdizzjoni u r-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni ta’ sentenzi fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali 1 , għandha tiġi interpretata fis-sens li l-qorti ta’ Stat Membru għandha ġurisdizzjoni bħala qorti tal-“post fejn l-avveniment dannuż jkun twettaq” jekk

ir-rikorrenti li tallega li ġarrbet dannu għandha is-sede tagħha jew iċ-ċentru tal-attività ekonomika tagħha jew l-interessi patrimonjali tagħha f’dan l-Istat Membru;

ir-rikorrenti tibbaża t-talba tagħha kontra konvenut wieħed (produttur ta’ trakkijiet), li għandu is-sede tiegħu fi Stat Membru ieħor tal-Unjoni, fuq deċiżjoni tal-Kummissjoni li tikkonstata, skont l-Artikolu 101(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (li qabel kien l-Artikolu 81(1) tat-Trattat tal-KE), ksur li kien jikkonsisti fil-konklużjoni ta’ arranġamenti kollużivi fuq l-iffissar tal-prezzijiet u ż-żieda fil-prezzijiet grossi tat-trakkijiet fiż-Żona Ekonomika Ewropea, liema deċiżjoni kienet indirizzata lil numru ta’ destinatarji minbarra l-konvenuta;

ir-rikorrenti kisbet esklużivament trakkijiet prodotti minn impriżi oħra involuti fl-akkordju;

ma hemm l-ebda informazzjoni li tindika li laqgħa waħda jew iktar li kienu kkunsidrati bħala li jikkostitwixxu restrizzjonijiet fuq il-kompetizzjoni seħħew fl-Istat tal-qorti adita;

ir-rikorrenti xtrat regolarment – fil-fehma tagħha bi prezz distort – trakkijiet fl-Istat tal-qorti adita billi kkonkludiet kuntratti ta’ leasing li jimplikaw trasferiment definittiv ta’ proprjetà ma’ kumpanniji li joperaw fl-istess Stat, iżda, skont kliemha, hija kienet madankollu nnegozjat direttament man-negozjanti tal-karozzi u l-lokatur kienet żiedet il-prezz miftiehem mir-rikorrenti bil-marġni tal-profitt tagħha u bl-ispejjeż tal-leasing, bir-rikorrenti ssir proprjetarja tat-trakkijiet fi tmiem il-kuntratt ta’ leasing, wara li tkun temmet l-obbligi tagħha li jirriżultaw mill-kuntratt?

____________

1     ĠU 2012, L 351, p. 1.