Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Győri Ítélőtábla (Ungaria) la 10 iulie 2018 – Tibor-Trans Fuvarozó és Kereskedelmi Kft./DAF TRUCKS N.V.

(Cauza C-451/18)

Limba de procedură: maghiara

Instanța de trimitere:

Győri Ítélőtábla

Părțile din procedura principală

Reclamantă-apelantă: Tibor-Trans Fuvarozó és Kereskedelmi Kft.

Pârâtă-intimată: DAF TRUCKS N.V.

Întrebarea preliminară

Norma de competență specială prevăzută la articolul 7 punctul 2 din Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială1 trebuie interpretată în sensul că „locul unde s-a produs fapta prejudiciabilă" atrage competența instanței sesizate dacă

sediul sau centrul activității economice sau al intereselor patrimoniale ale apelantei, care susține că a suferit prejudiciul, se află în statul instanței sesizate;

cererea apelantei, introdusă împotriva unei singure intimate, un producător de camioane cu sediul social în alt stat membru, se întemeiază pe o încălcare [constatată] prin [decizie a] Comisiei Europene în conformitate cu articolul 101 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene [fostul articol 81 alineatul (1) TCE], constând în acorduri coluzive privind stabilirea prețurilor și majorările prețului brut al camioanelor în Spațiul Economic European, decizie care mai are și alți destinatari în afară de intimată;

apelanta a achiziționat numai camioane fabricate de alte întreprinderi implicate în cartel;

nu există nicio informație din care să reiasă că, în statul instanței sesizate, a avut loc vreuna dintre întâlnirile calificate drept restrângeri ale concurenței;

apelanta achiziționa, în general, camioanele – în opinia sa, la prețuri denaturate – din statul instanței sesizate și, în acest scop, încheia contracte de leasing cu transmiterea definitivă a dreptului de proprietate cu întreprinderi care își desfășurau activitatea în statul respectiv, cu toate că, potrivit susținerilor sale, aceasta negocia direct cu distribuitorii vehiculelor, iar locatorul din contractul de leasing adăuga la prețurile acceptate de ea propria marjă de profit și costurile leasingului, apelantei fiindu-i transmis dreptul de proprietate asupra vehiculelor numai după executarea contractului de leasing, la momentul încetării acestuia?

____________

1 JO 2012, L 351, p. 1.