Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Győri Ítélőtábla (Madžarska) 10. julija 2018 – Tibor-Trans Fuvarozó és Kereskedelmi Kft./DAF TRUCKS N.V.

(Zadeva C-451/18)

Jezik postopka: madžarščina

Predložitveno sodišče

Győri Ítélőtábla

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka in pritožnica: Tibor-Trans Fuvarozó és Kereskedelmi Kft.

Tožena stranka in nasprotna stranka v postopku s pritožbo: DAF TRUCKS N.V.

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba določbo o posebni pristojnosti iz člena 7, točka 2, Uredbe (EU) št. 1215/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih1 zadevah razlagati tako, da „kraj, kjer je prišlo do škodnega dogodka“ utemeljuje pristojnost sodišča, če

je prebivališče ali središče gospodarske dejavnosti ali drugih poslovnih interesov tožeče stranke, ki trdi, da ji je nastala škoda, v tej državi;

zahtevek tožeče stranke proti edini toženi stranki, ki je proizvajalka tovornjakov s sedežem v drugi državi članici, temelji na kršitvi, ki je bila [ugotovljena] s [sklepom] Evropske komisije na podlagi člena 101(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije (prej člen 81(1) PES), in je temeljila na nedovoljenem dogovarjanju v zvezi z določanjem cen in povišanjem bruto cen v Evropskem gospodarskem prostoru, pri čemer ima ta sklep poleg tožene stranke še druge naslovnike;

je tožeča stranka kupovala samo tovornjake, ki so jih proizvajala druga podjetja, udeležena v kartelu;

noben podatek ne kaže na to, da bi bil kateri od sestankov, za katerega se je štelo, da omejuje konkurenco, v državi sodišča;

je tožeča stranka na splošno kupovala tovornjake – po njenem mnenju po izkrivljenih cenah – v državi sodišča in je zato sklenila pogodbe o finančnem lizingu s podjetji, ki so delovala v tej državi, vendar se je tožeča stranka po lastnih navedbah pogajala neposredno s pooblaščenimi prodajalci vozil in je lizingodajalec na cene, za katere se je dogovorila, dodal še svojo profitno maržo in stroške lizinga, lastninska pravica na vozilih pa je prešla na tožečo stranko, ko je bila pogodba o lizingu izpolnjena, in sicer v trenutku prenehanja pogodbe?

____________

1 UL 2012, L 351, str. 1.