Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD) (Πορτογαλία) στις 4 Ιουλίου 2018 – Galeria Parque Nascente-Exploração de Espaços Comerciais SA κατά Autoridade Tributária e Aduaneira

(Υπόθεση C-438/18)

Γλώσσα διαδικασίας: η πορτογαλική

Αιτούν δικαστήριο

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD)

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Προσφεύγουσα: Galeria Parque Nascente-Exploração de Espaços Comerciais SA

Καθής: Autoridade Tributária e Aduaneira

Προδικαστικά ερωτήματα

Είναι συμβατά με το δίκαιο της Ένωσης το άρθρο 23, παράγραφος 1, στοιχείο c), του κώδικα φορολογίας εταιριών, όπως ίσχυε το 2013, και το άρθρο 23, παράγραφοι 1 και 2, στοιχείο c), του ίδιου κώδικα, όπως ίσχυε το 2014, όταν ερμηνεύονται υπό την έννοια ότι, μετά από αντίστροφη συγχώνευση, οι τόκοι των δανείων που ελήφθησαν από τρίτους (τους οποίους θα μπορούσε να εκπέσει η απορροφώμενη εταιρία αν δεν είχε μεσολαβήσει η συγχώνευση) για την απόκτηση του κεφαλαίου της απορροφώσας θυγατρικής, και οι οποίοι μεταβιβάστηκαν ως αποτέλεσμα της συγχώνευσης, δεν μπορούν πλέον να εκπέσουν από τον φόρο επί των εσόδων της απορροφώσας εταιρίας; Ειδικότερα, μπορεί να γίνει δεκτό ότι η μη έκπτωση των τόκων αποτελεί εμπόδιο ή περιορισμό των συγχωνεύσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2009/133/ΕΚ1 , τόσο κατά παραβίαση των αρχών και κατά αθέτηση των στόχων της οδηγίας, όσο και κατά παράβαση του άρθρου 4 αυτής;

Σε περίπτωση που στο πρώτο προδικαστικό ερώτημα δοθεί η απάντηση ότι η μη δυνατότητα έκπτωσης τέτοιων τόκων είναι συμβατή με την οδηγία, θα διέφερε η απάντηση αυτή δεδομένου ότι η διόρθωση αυτή δεν έγινε βάσει της διατάξεως κατά των καταχρήσεων που προβλέπεται στην οδηγία (άρθρο 15) ή της εθνικής νομοθεσίας που τη μεταφέρει στο εσωτερικό δίκαιο (άρθρο 73, παράγραφος 10, του κώδικα φορολογίας εταιριών), αλλά βάσει άλλης διατάξεως του εθνικού δικαίου (άρθρο 23 του ιδίου κώδικα);

____________

1 Οδηγία 2009/133/ΕΚ του Συμβουλίου, της 19ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με το κοινό φορολογικό καθεστώς το εφαρμοστέο στις συγχωνεύσεις, διασπάσεις, μερικές διασπάσεις, εισφορές ενεργητικού και ανταλλαγές μετοχών που αφορούν εταιρείες διαφορετικών κρατών μελών καθώς και με τη μεταφορά της καταστατικής έδρας μιας SE ή μιας SCE από ένα κράτος μέλος σε άλλο (ΕΕ 2009, L 310, σ. 34).