Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portugal) 4. juulil 2018 – Galeria Parque Nascente-Exploração de Espaços Comerciais S.A. versus Autoridade Tributária e Aduaneira

(kohtuasi C-438/18)

Kohtumenetluse keel: portugali

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Galeria Parque Nascente-Exploração de Espaços Comerciais S.A.

Vastustaja: Autoridade Tributária e Aduaneira

Eelotsuse küsimused

Kas liidu õigusega on kooskõlas juriidilise isiku tulumaksu seadustiku artikli 23 lõike 1 punkt c 2013. aastal kehtinud redaktsioonis ja sama seadustiku artikli 23 lõige 1 ja artikli 2 punkt c 2014. aastal kehtinud redaktsioonis, kui neid tõlgendatakse nii, et pärast emaettevõtja ühendamist ei või ühendava tütarettevõtja kapitali omandamiseks kolmandatelt isikutelt saadud laenude pealt tasumisele kuuluvaid intresse (mida ühendatav äriühing oleks võinud maha arvata, kui ühinemist ei oleks toimunud), mis kantakse ühinemise tagajärjel üle, enam maksustamise seisukohast ühendava äriühingu tuludest maha arvata? Konkreetselt, kas võib asuda seisukohale, et see, et intresse ei ole võimalik maha arvata, takistab või piirab nõukogu direktiivi 2009/133/EÜ1 kohaldamisalasse kuuluvaid koondumisi, rikkudes nii direktiivi põhimõtteid kui ka eesmärke, mis on sätestatud selle direktiivi artiklis 4?

Kui esimesele eelotsuse küsimusele vastatakse, et niisuguste intresside mahaarvamise võimaluse välistamine on direktiiviga kooskõlas, siis kas seda vastust muudaks asjaolu, et seda korrigeerimist ei tehtud direktiivis (artikkel 15) või selle üle võtnud liikmesriigi õigusaktis (juriidilise isiku tulumaksu seadustiku artikli 73 lõige 10) ette nähtud kuritarvituste vastase sätte, vaid muu liikmesriigi õigusnormi (sama seadustiku artikkel 23) alusel?

____________

1 Nõukogu 19. oktoobri 2009. aasta direktiiv 2009/133/EÜ eri liikmesriikide äriühingute ühinemise, jaotumise, eraldumise, varade üleandmise ja osade või aktsiate vahetamise ning Euroopa äriühingute (SE) või Euroopa ühistute (SCE) registrijärgse asukoha teise liikmesriiki üleviimise puhul rakendatava ühise maksustamissüsteemi kohta (ELT 2009, L 310, lk 34).