Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portugalska) 4. julija 2018 – Galeria Parque Nascente-Exploração de Espaços Comerciais S.A./Autoridade Tributária e Aduaneira

(Zadeva C-438/18)

Jezik postopka: portugalščina

Predložitveno sodišče

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Galeria Parque Nascente-Exploração de Espaços Comerciais S.A.

Tožena stranka: Autoridade Tributária e Aduaneira

Vprašanji za predhodno odločanje

1.    Ali sta člen 23(1)(c) zakonika o davku od dohodkov pravnih oseb, v različici, ki je veljala leta 2013, ter člen 23(1) in (2)(c) tega zakonika, v različici, ki je veljala leta 2014, če se ju razlaga tako, da po obratni združitvi obresti od posojil, pridobljenih od tretjih oseb (ki bi jih prevzeta družba lahko odbila, če ne bi prišlo do združitve) za nakup delnic prevzemne hčerinske družbe in prenesenih zaradi prevzema, v davčne namene ni mogoče odbiti od prihodkov prevzemne družbe, v skladu s pravom Unije? Natančneje, ali lahko nemožnost odbitka obresti pomeni oviro ali omejevanje združitvenih operacij, zajetih v področje uporabe Direktive Sveta 2009/133/ES1 , ter s tem krši tako načela in cilje te direktive kot določbe člena 4 navedene direktive?

2.    Če se na prvo vprašanje za predhodno odločanje odgovori, da je izključitev možnosti odbitka takšnih obresti v skladu z Direktivo, ali bi ta odgovor spremenilo dejstvo, da se ta popravek ni opravil v skladu z določbo Direktive o preprečevanju zlorab (člen 15) ali z nacionalno zakonodajo, ki ta člen povzema (člen 73(10) zakonika o davku od dohodkov pravnih oseb), temveč v skladu z drugo določbo nacionalne zakonodaje (členom 23 istega zakonika)?

____________

1 Direktiva Sveta 2009/133/ES z dne 19. oktobra 2009 o skupnem sistemu obdavčitve za združitve, delitve, delne delitve, prenose sredstev in zamenjave kapitalskih deležev družb iz različnih držav članic ter za prenos statutarnega sedeža SE ali SCE med državami članicami (UL 2009, L 310, str. 34).