Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Gerechtshof ʼs-Hertogenbosch (Madalmaad) 26. juunil 2018 – IO versus Inspecteur van de belastingdienst

(kohtuasi C-420/18)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Gerechtshof ʼs-Hertogenbosch

Põhikohtuasja pooled

Apellant: IO

Vastustaja apellatsioonimenetluses: Inspecteur van de belastingdienst

Eelotsuse küsimus

Kas sihtasutuse järelevalvenõukogu liige, kes on oma töötingimuste ja töötasu poolest järelevalvenõukogu alluvuses, kuid muus osas alluvussuhe järelevalvenõukoguga või sihtasutusega puudub, teostab oma majandustegevust iseseisvalt nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi,1 artiklite 9 ja 10 tähenduses?

____________

1 ELT 2006, L 347, lk 1.