Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 26. lipnja 2018. uputio Gerechtshof ʼs-Hertogenbosch (Nizozemska) – IO protiv Inspecteur van de belastingdienst

(predmet C-420/18)

Jezik postupka: nizozemski

Sud koji je uputio zahtjev

Gerechtshof ʼs-Hertogenbosch

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: IO

Tuženik: Inspecteur van de belastingdienst

Prethodno pitanje

Ako je član nadzornog odbora zaklade u pogledu svojih uvjeta rada i kriterija za izračun naknade za rad u podređenom položaju u odnosu na taj odbor, ali u pogledu ostalih elemenata nije u takvom položaju prema nadzornom odboru ili zakladi, obavlja li on samostalno gospodarsku aktivnost u smislu članka 9. i članka 10. Direktive Vijeća 2006/112/EZ1 od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost?

____________

1     SL 2006., L 347, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 9., svezak 1., str. 120.)