Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Gerechtshof 's-Hertogenbosch (Țările de Jos) la 26 iunie 2018 – IO/Inspecteur van de rijksbelastingsdienst

(Cauza C-420/18)

Limba de procedură: neerlandeza

Instanța de trimitere

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

Părțile din procedura principală

Recurent: IO

Cealaltă parte: Inspecteur van de rijksbelastingsdienst

Întrebarea preliminară

Un membru al consiliului de supraveghere al unei fundații care, în ceea ce privește condițiile sale de muncă și de remunerare, se află într-o poziție de subordonare față de acest consiliu, însă care în rest nu se află într-o poziție de subordonare față de consiliul de supraveghere sau de fundație, își desfășoară activitățile economice în mod independent, în sensul articolelor 9 și 10 din Directiva 2006/112/CE1 a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată?

____________

1     JO 2006, L 347, p. 1, Ediție specială, 09/vol. 3, p. 7.