Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Gerechtshofʼs-Hertogenbosch (Nizozemska) 26. junija 2018 – IO/Inspecteur van de belastingdienst

(Zadeva C-420/18)

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Gerechtshof ʼs Hertogenbosch

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnik: IO

Nasprotna stranka v pritožbenem postopku: Inspecteur van de belastingdienst

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali član nadzornega sveta fundacije, ki je glede pogojev dela in plačila do tega sveta v podrejenem položaju, sicer pa do nadzornega sveta ali fundacije ni v podrejenem položaju, svojo ekonomsko dejavnost v smislu člena 9 in člena 10 Direktive Sveta 2006/112/ES1 z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost opravlja neodvisno?

____________

1 UL 2006, L 347, str. 1.