Language of document : ECLI:EU:C:2018:724

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT

M. SZPUNAR

fremsat den 13. september 2018 (1)

Sag C-70/17

Abanca Corporación Bancaria SA

mod

Alberto García Salamanca Santos

(anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal Supremo (øverste domstol, Spanien))

»Præjudiciel forelæggelse – direktiv 93/13/EØF – forbrugerbeskyttelse – urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler – vilkår om førtidig ophævelse af en aftale om lån med pant i fast ejendom – artikel 6, stk. 1 – artikel 7, stk. 1 – erklæring om delvist urimelig karakter – de nationale domstoles kompetence – anvendelse af en national deklaratorisk retsforskrift«

og

Sag C-179/17

Bankia SA

mod

Alfonso Antonio Lau Mendoza,

Verónica Yuliana Rodriguez Ramirez

(anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Barcelona (retten i første instans nr. 1 i Barcelona, Spanien))

»Præjudiciel forelæggelse – direktiv 93/13/EØF – forbrugerbeskyttelse – urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler – vilkår om førtidig ophævelse af en aftale om lån med pant i fast ejendom – artikel 6, stk. 1 – de nationale domstoles kompetence – anvendelse af en national deklaratorisk retsforskrift«


1 –      Originalsprog: fransk.